Kontakt

0948 126 350

časté otázky

Otázka?

Splátku som už uhradil, napriek tomu som dostal upomienku, čo mám robiť?

Odpoved.

Kontaktujte, prosím, oddelenie služieb klientom PROFICREDIT a zašlite nám potvrdenie úhrady splátky (najlepšie faxom alebo poštou). Postačí nám kópia uhradenej zloženky alebo kópie výpisu z účtu. Ak ani potom nebude platba dohľadaná, je nutné podať reklamáciu na mieste, kde ste splátku zaplatili.

Otázka?

Čo mám robiť, keď som v omeškaní a nemôžem uhradiť splátku?

Odpoved.

Ak ste sa dostali do situácie, keď nebudete môcť uhradiť splátku, kontaktujte nás bez meškania a my s Vami prediskutujeme vzniknutú situáciu a navrhneme najlepší postup, ako vzniknutú situáciu riešiť.

Otázka?

Čo mám robiť, keď som zmenil/a meno?

Odpoved.

V takom prípade nám zašlite kópie sobášneho listu a nového občianskeho preukazu, z ktorých budú zrejmé uvedené zmeny.

Otázka?

Ako mám postupovať, keď som zmenil bydlisko, korešpondenčnú adresu?

Odpoved.

Oznámte nám zmenu adresy čo najskôr. Zašlite nám doklady potvrdzujúce zmenu adresy: doklad o svojom novom bydlisku, doklad o zaplatení nájmu, doklad o zaplatení SIPO, faktúru za plyn, vyúčtovanie telekomunikačných poplatkov alebo výpis z katastra nehnuteľností.

Otázka?

Na čo môžem použiť úver či pôžičku od PROFI CREDIT?

Odpoved.

Naše spotrebiteľské úvery môžete použiť na čokoľvek. Nie sú účelovo viazané, záleží teda len na Vás, čo si za peniaze z našej pôžičky zadovážite.

Otázka?

Kde môžem požiadať o úver?

Odpoved.

Môžete nás kontaktovať na infolinke +421 0911 533 952 alebo vyplniť on-line formulár na našich internetových stránkach. Na základe informácií, ktoré nám poskytnete, Vás budeme kontaktovať a všetky potrebné kroky k uzatvoreniu úveru s Vami prerokujeme telefonicky, alebo osobne.

Otázka?

Koľko peňazí mi požičiate?

Odpoved.

V závislosti od výšky Vášho príjmu, Vám môže byť poskytnutý Spotrebiteľský úver vo výške od 300 EUR do 3 000 EUR. Pri biznis úveroch je maximálna možná výška poskytnutého úveru 6 000 EUR

Otázka?

Aké doklady musím predložiť, aby som mohol získať od PROFI CREDIT, Slovakia, s. r. o. úver?

Odpoved.

Pre poskytnutie Spotrebiteľského úveru sa vyžadujú doklady podľa druhu príjmu žiadateľa, napríklad:

    • občiansky preukaz
    • kópia pracovnej zmluvy, výpis z bankového účtu za posledný mesiac, výplatnú pásku za posledné 3 mesiace
    • dôchodca dokladá dôchodkový výmer a aktuálny doklad o dôchodku (z pošty, výpis z účtu s dôchodkom)

Pri žiadosti o Biznis úver, sa vyžadujú doklady podľa konkrétneho úveru, napríklad:

  • občiansky preukaz žiadateľa a osôb, ktoré sú oprávnené konať v mene spoločnosti
  • živnostenský list alebo iné oprávnenie na podnikanie
  • potvrdenie o výške daňovej povinnosti z daňového úradu, resp. posledné podané kompletné daňové priznanie spolu s prílohami
  • výpis z bankového účtu

Otázka?

Akou formou mi budú peniaze vyplatené, ako budem splácať?

Odpoved.

PROFI CREDIT robí všetku výplatu pôžičiek a úverov bezhotovostným spôsobom, prevodom peňazí na Váš účet. Pôžičku môžete splácať bankovým prevodom.

Otázka?

Ako dlho trvá schválenie úveru?

Odpoved.

V prípade, že doložené doklady budú kompletné, je možné úver schváliť a odoslať požadovanú sumu na Váš účet do 24 hodín.

Otázka?

Môžem k zmluve o spotrebiteľskom úvere uzavrieť poistenie schopnosti splácať?

Odpoved.

K Zmluve o spotrebiteľskom úvere ponúkame možnosť dobrovoľného poistenia schopnosti splácať úver.