Kontakt

0948 126 350

pre občanov

Spotrebiteľský úver
pre občanov

Je určený na riešenie nečakaných životných situácií a na vykrytie nečakaných výdavkov (napr. nedoplatok za energii, nákup spotrebnej elektroniky). Úver je určený klientom so stálym príjmom zo zamestnania (na SR aj v zahraničí) alebo dôchodcom (napr. výsluhový, starobný, vdovský a sirotský dôchodok).

Charakteristika

výška úveru od 300 € –  do 10 000 €

na dobu 18 – 60 mesiacov

peniaze na účet

Výhody úveru

  • bez uvedenia účelu klient nemusí uvádzať účel použitia poskytnutých finančných prostriedkov
  • rýchlosť poskytnutia finančných prostriedkov
  • dostupnosť a osobný prístup k žiadateľovi pri vybavovaní žiadosti o úver
  • individuálne a zvýhodnené posúdenie pre známych (vracajúcich sa) klientov spoločnosti
  • možnosť poistenia schopnosti splácania úveru

Podmienky pre schválenie

  • pravidelný mesačný príjem
  • vek žiadateľa o úver: min. 18 rokov

Potrebné doklady

  • občiansky preukaz
  • výpis z bankového účtu